RIKET OCH DEN HEBREISKA RÖRELSEN

27 oktober, 2011

Varje återupptäckt i Guds ord har lett till väckelse, men också till förföljelse. Så var det när man upptäckte rättfärdighet genom tro, troendedopet och Pingsten med andedopet. Alla blev de förföljda och förföljde sedan själva andra som gjorde nya upptäckter.

I dag har vi den Hebreiska rörelsen som sprider sig på gräsrotsnivå. Den är ingen ny lära utan en uppenbarelse som bör tas emot i hjärtat och inte i huvudet och den är starkt kopplad till Jesu nära förestående återkomst.

Vi är så vana att fråga oss själva vad kan jag få ut av det här, men här får vi lyfta blicken och fråga oss, vad kan Gud få ut av det här? “Mitt Rike hör inte till denna världen” sa Jesus. (Joh. 18:36). Hans rike är ett andligt rike som först vid denna tidsålders slut skall bryta fram i synligt majestät. Det är min fasta övertygelse att vi lever i denna tidsålders slut och att Gud har rest upp den Hebreiska rörelsen för att bana väg för Jesus återkomst och förbereda oss för ett regeringsskifte här på jorden.

Evangelium har blivit predikat och människor har blivit helade, omvända och upprättade i stora skaror. Men Jesus har också sagt “Och detta evangelium om RIKET skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och då skall änden komma” (Matt. 24:14). Det är min fasta förvissning att detta om att predika evangeliet om Riket är den Hebreiska rörelsens uppgift och då alldeles speciellt ett uppdrag för de Messianska judarna.

I många kyrkor (särskilt i större sammanhang) i dag predikas ett evangelium som gör Kristi brud till prinsessan på ärten. Men den Hebreiska rörelsen skall resa upp Kristi brud, lära henne att förvalta den seger som Jesus redan vunnit och förbereda henne för att regera med Kristus Jesus.

Den Hebreiska rörelsens uppgift är också att utrusta Kristi brud, så att Judarna kan se Jesus, när de möter henne.

Annonser

Profeten Owuor utmanar trosrörelsen och andra tiggare

6 oktober, 2011

Den 30/9 och 1/10 var jag i Gnarp och lyssnade till en mycket intressant profet, Dr David Owuor från Kenya. Han kan med rätta kalla sig profet, för många av hans förutsägelser har gått i fullbordan. Många naturkatastrofer han varnat för har inträffat, gå in på hans hemsida och se. www.repentandpreparetheway.org

Han förmedlade många uppenbarelser, och de var alla förankrade i Ordet. “Är en uppenbarelse inte förankrad i Ordet, skall man inte ta den till sig”, sade han.

Något som imponerade på mig var hans syn på pengar. Han tog inget betalt för besöket, inte ens för resan för sig själv och sina medarbetare, inga kollekter eller långa kollekttal. Dessutom delade han ut DVD-skivor till ett värde av flera tusen kronor. “Kopiera dem gärna” sa han. Han bjöd också in alla närvarande att komma till Kenya. “Vi hämtar er vid flygplatsen och besöket kommer inte att kosta er någonting” bedyrade han.
Han fördömde också i rätt starka ordalag när förkunnare lever i lyx. Vilken utmaning, inte minst för trosrörelsen som inte lever i tro utan i tiggeri. Och hela tiden beskattar de sina får till det yttersta. Dr Owuor sa “om det är Gud som äger fåren, så betalar Han.”

För ett antal år sedan hade David Wilkerson ett varnande budskap till Sverige, men ack, inget hände. Nu har Gud skickat en annan profet, hans budskap var: omvändelse från synd och likgiltighet. “Om inte ledare och predikanter börjar tala omvändelse och ett rättfärdigt liv, kommer Gud att hoppa över dem och upprätta ett nytt ledarskap”. Reaktionerna låter inte vänta på sig, Bernt Isaksson hade upplåtit sin blogg till en viss Ingela som ”granskade” Owuor. Hon granskade till och med hans klädsel, efter den långa själiska granskningen avslutar hon “ i stor ödmjukhet Ingela.” Hade hon varit ärlig borde hon ha skrivit, ”i stort högmod Ingela”.

Du bör lyssna på hans undervisnig när han var i Gnarp, du kan göra det på www.ustream.tv/recorded/17596907