BIBELFOKUS SAMT ELVOR OCH JANNE, VÄKTARE I DIKET ?

22 november, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud har givit oss uppdraget att predika de goda nyheterna. Men att predika de onda nyheterna, vem har givit det uppdraget? Ja, inte kan det vara Gud. Elvor och Janne samt bibelfokus är de två ledande hemsidorna i att predika de onda nyheterna. De tror sig nog vara väktare på muren, men är nog snarare väktare i diket, där de bara ser mörker och inget ljus.

De kristna tidningarna företräder ju inte i första hand Guds intressen utan ägarnas och då är det bra att kunna torgföra sina åsikter på Internet, men det vore önskvärt med lite mera respekt för pressetiska regler. På ovan nämnda sidor skjuter man hej vilt olika förkunnare i sank, men ger aldrig ett tillfälle till genmäle eller en kommentar. All turbulens de ställer till med får Berndt Isaksson ge utrymme för på samtalsforum och hans hemsida utvecklas till en slagsida.

Jag känner människor som blivit storkonsumenter av dessa väktarsidor och de talar numera bara om hur hemskt allting är och inget om Jesus och allt positivt som sker i HANS församling. Hur bemöter man då alla villoläror som florerar? Aposteln Johannes har svaret: “Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Folkbibeln) “ Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret förstod det inte.” (Reformationsbibeln) “Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed.” (1917)

Till sist: Skaparna av de här mörkersidorna lever farligt, genom att de låter sig upphöjas av sina beundrare. Till deras beundrare vill jag därför citera Ordspråksboken 29:5 “ Den som smickrar sin nästa breder ut en snara för hans fötter.”

Håkan N.

Annonser