Vilken härlig tjej

14 augusti, 2008

Livet tillsammans med den Helige Ande är spännande och roligt. Det ska ditt böneliv också vara, flöda i fantasin och nyp tillfällena.

Det var en gång en ung flicka som älskade Jesus. Mitt i vardagens stress ooch turbelens stannade hon hissen mellan två våningar i 10 sekunder, ostörd i sin tillfälliga bönekammare lyfte hon sina händer och utropade: ”Fader i Himmelen jag älskar dig i Jesu namn, din är makten och härligheten, Jesus du är Konungars Konung och min Herre.”

Den flickan stannade upp med hissen i 10 sekunder mellan andra och tredje våningen, men nådde ända fram till Himmelen. Hade hon sett vad som på den korta tiden blev uträttat i den osynliga världen, då hade den hissen varit blockerad ännu i dag.

Håkan Nilsson

Annonser