Alla växer inte upp under samma förutsättningar

29 maj, 2012

men att bli beroende av Gud är den största förmånen

Foto Håkan Nilsson

Annonser