Gud talar i drömmar

25 januari, 2010

På bilden ser ni drömhuset, vårt fina bönhus i Lumsheden. Som mycket annat är det ett resultat av min kära hustru Yindees drömmar. Det här är det tredje huset vi har och alla tre har Yindee sett i en dröm innan vi förvärvat dem. Vi flyttade först från Östersund till Edsbyn. Då sa vi till oss själva,  nu skall vi aldrig mera flytta, men efter ett år såg Yindee ett bönhus i en dröm hur det var beläget på en skogsbacke. Hon beskrev precis hur det såg ut även med förrådsbyggnaderna. Även interiörerna kunde hon beskriva, även små detaljer som exempelvis en liten fläck i taket på bönhuslokalen.

Vi letade efter det här bönhuset ett helt år, tills vi plötsligt genom Guds ledning hittade det i Lumsheden. Vi kontaktade Missionsförsamlingens distriktskontor i Gävle och fick veta att det just skulle säljas på anbud för församlingen hade upphört. Vi lade ett bud och fick köpa Bönhuset. När vi flyttat hit fick vi höra att Allan och Karin som bott i bönhuset enträget bett till Gud att några kristna skulle komma och ta vid efter dem, och i tro har de vårdat detta hus som sitt eget barn. Så underbart att genom Guds nåd få bli ett bönesvar.

Allan fick flytta hem till Herren ett år innan vi kom hit och då hade Karin bosatt sig i Karlstad där deras son bor. Kan Gud tala till oss i drömmar?  ja, om vi tror det. Förstår man inte en dröm man haft så kan man be Gud om en uttydning då får man det. Yindee ber också  för personer som hon ser i drömmar. I Bibeln kan man läsa om att Gud ofta talade i drömmar, Han gör det också i dag, som en del i ett spännande liv i vandringen med Jesus. Den Helige Ande vill tala till oss på många olika sätt och börjar vi att ta emot så får vi mer och mer.

Lumshedens bönhus ligger i Falu kommun nära gränsen till Gästrikland, på vägen mellan Svärdsjö och Sandviken. Välkommen att titta in. vi har också möten i bönhuset.

Annonser