Satans enade nationer

11 januari, 2011

Varför gör folken uppror mot Herren? Och varför smider de planer, som inte leder någonstans? De som har makten här i världen har kommit överens om att göra uppror mot Herren och hans Messias – den verklige makthavaren. ” Kom låt oss kasta av oss hans bojor, säga de, ” och befria oss från detta slaveri under Gud.”

Men Gud i Himmelen ler!  Han driver med dem och alla deras ynkliga planer. Sedan varnar han dem och hans vrede skrämmer dem.

Han säger: ”Detta är den Kung som jag har utvalt, och jag har själv satt honom på tronen i min heliga stad, Jerusalem. Psaltaren kapitel 2 verserna 1-6 Levande Bibeln.

I dag är den här Psalmen mer aktuell än någonsin. Det handlar om ett nära förestående regeringsskifte här på jorden. Gud har redan insatt sin Konung Jesus på Sion sitt heliga berg, för att regera över hela jorden. Det kan ingen ändra på och det blir snart synligt inför våra ögon.

Annonser