Östersjön – Glömskans hav

5 februari, 2010

Nu döljer Östersjön ytterligare ett olöst ärende, enligt vad som framkommit genom TV-programmet Uppdrag Granskning.

Här kan du se programmet i SVTPlay  http://svtplay.se/v/1874961/uppdrag_granskning/del_4_av_22

Annonser