KRISTI BRUD

27 juni, 2008

Vad är det som knastrar under mina fötter? Det är Satans tankenötter.

Vem är det som flyr för mitt ögas gnistrande ljus? Det är hinder och berg som smulas till grus.

Vem dansar en segerdans på min mun och tunga? Det är Guds Ande som har fått lov att sjunga.

Vad är det för glädje som nått mitt öra? Guds Ande har talat om vad vi skall göra.

Vad är det som lyser så klart i mitt hjärtas sal? Det är Guds ord och hans högtidstal.

Vem är det som klär mig i Guldvirkat vitt? Det är Jesus som säger ”allt mitt är ditt.”

Vad är det som brinner i mina händer? Guds kraft som helar och sänder till Jordens alla länder.

Ur boken SMS från Himmelen av Håkan Nilsson

Annonser

”TACK FÖR BLOMMORNA” GUD

20 juni, 2008

blomtack
(foto Håkan Nilsson)

Glad midsommar, drick av Guds Ande och dansa till Guds ära.


GUDS FRID

12 juni, 2008


(Foto Håkan Nilsson)

”På den dagen skall varg och lamm vila bredvid varandra, och leoparder och killingar skall umgås i fred. Kalvar och gödboskap skall vara trygga bland lejon, och ett litet barn skall leda dem. Kor skall beta bland björnar, björnungar och kalvar ligga bredvid varandra och lejon äta gräs som kor. Småbarn skall krypa omkring bland giftiga ormar, och om en av dem sticker handen i ett ormbo, så skall det inte skadas.

Ingenstans på mitt heliga berg skall man göra något ont eller skadligt, för på samma sätt som vattnet fyller havet, skall jorden vara full av Herrens kunskap”

Vad profeten Jesaja här beskriver kan vi snart få uppleva, läs om det i Jesaja kapitel 11 Jesaja 11 länk>>>