Himmel eller Helvete

27 mars, 2008

”Gå in igenom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” Jesus. Matteus evangelium kapitel 7 verserna 13,14.

himmel-eller-helvete.jpg

Det finns många som kan välja en kista åt dig när du är död och har lämnat kroppen. Men var du skall tillbringa evigheten kan bara du själv välja och du måste göra det nu, du vet ju inte när din lampa slocknar och då kan du inte öppna din mun och säga ja till Jesus.

Annonser

ROM ELLER JERUSALEM, JÄTTARNA PÅVE OCH HEDNING

21 mars, 2008

pave.jpg

Jättarna påve och hedning. Illustrationen är hämtad ur John Bunyans bok Kristens resa, utgiven 1947


Undvik öknens hetta och torka

16 mars, 2008

oken.jpg

När du har förstått, att det är av Gud och inte av människor du skall bli bekräftad, då har du besparat dig en tungsam ökenvandring. (Ur boken SMS från Himmelen)


Hela jorden skall dränkas i vatten

4 mars, 2008

I begynnelsen av min blogg kom det en kort kommentar ”hund?” Men Gud har aldrig satt frågetecken efter oss hundar, däremot har Han satt ett tydligt frågetecken efter människan. I Bibelns första Mosebok kap. 6 verserna 5 och 6 står det skrivet ”Men HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda, då ångrade HERREN att han gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.”

Sedan vet vi hur det gick, Gud lät vatten övertäcka hela jorden för att utsläcka allt liv. Endast Noa hans familj och alla djuren de tagit med sig in i arken överlevde. När människorna åter förökade sig, förökades också ondskan på jorden igen och i dag är det åter som på Noas tid.

Nu är det hög tid för Gud att handla. Han har redan börjat och Han kommer att övertäcka hela jorden med vatten. men inte med vanligt vatten utan med ”levande vatten,” sin HELIGE ANDE. För den som vill vara med och surfa på den vågen, gäller det att snarast anförtro sig åt Jesus. Själv är jag innesluten i det ord som Paulus skrivit i romarbrevet kap. 8 vers 19. ”Ja, hela skapelsen väntar med spänning att få se vilken härlighet Guds barn skall få.” (Levande Bibeln)

paraply2.jpg

Var inte rädd, anförtro dig åt Jesus.
Foto Håkan Nilsson