Nu städar Gud på Jorden, inför sin Sons ankomst

1 september, 2009

finanskrisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto Håkan Nilsson

De här grabbarna har ingen känning av den ekonomiska krisen för de lever i kölvattnet av tröstvaror, vilket alltid varit en god affär under svåra tider. 

Människor fortsätter att sätta sin förtröstan till pengar iställlet för till Gud, så det kommer nya svallvågor av ekonomiska problem.

I USA har man länge berömt sig av ekonomin och satt sin tro till mammons goda, nu rasar det och det är ingalunda färdigt.

En annan stormakt håller på att bygga upp sin arme till en storhet, den kommer också att rasa.

I Europa försöker man med iver att utan vapenmakt förverkliga det Hitler misslyckades med, det kommer också att rasa.

Sätt din förtröstan till Gud, där skakar inget sönder och samman.

Annonser