Vilket härligt hundliv, sjufalt välsignad

28 mars, 2009

hundmamma

Foto Håkan Nilsson

Annonser

HERREN är med dig du tappre stridsman

10 mars, 2009

ptl

Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång; du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje. Därför skall min ära lovsjunga dig, utan att tystna; HERRE min Gud, jag vill tacka dig evinnerligen. Ps 30: 12,13 (1917)

Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger, ty han vill vara den till behag, som har tagit honom i sin sold. 2 tim 2: 4 ( 1917)

Foto Håkan Nilsson