EKUMENISK ENHET, PÅ HÖG NIVÅ

13 december, 2011

Murmuration från Sophie Windsor Clive på Vimeo.

Här visar Gud upp ett exempel på en sann och fungerande enhet, utan Påve, teologer och upphöjda ledare. Man kan bara förundras över hur alla fåglarna ändrar kurs precis samtidigt och bildar så underbara formationer, men för Gud är inget omöjligt. Det är svårt att inte prisa Gud vid åsynen av denna föreställning. Vi skall nog göra som de här fåglarna, låta Gud vara den stora Ledaren och underordna oss honom, då blir Jesus ärad och HERRENS  härlighet uppenbarad för världen.

Annonser