IN MEMORIAN

10 juni, 2009

död

Den sjungande kyrkhunden Tabac har gått ur tiden.

Annandag påsk blev han akut sjuk och dog, i en hög kommen ålder mätt på att leva. ”Både människor och djur hjälper du HERRE” så står det i Psaltaren kapitel 36 vers 7. Våra härliga år med Tabac har verkligen visat att det ordet är sant.

När man läser Bibeln kan man se att djuren har en stor plats i Guds hjärta. När Gud lät Noa bygga arken, gav Han också plats för djuren och de överlevde katastrofen tillsammans med Noa och hans familj. Läs Jesaja kapitel 11 om när Jesus kommer tillbaka till Israel för att regera här på jorden (en händelse som är nära förestående) där skriver Jesaja mera om djuren än om människor.

Kommer djuren till Himmelen när de dör? Vi bör istället ställa oss frågan: kommer jag till Himmelen när jag dör? Djuren är inte födda i avskildhet från Gud och behöver inte välja om de skall tillbringa evigheten i Guds Rike eller i Helvetet.

Tabac är död men hans sång lever vidare i vårt minne, och även här på bloggen.

Annonser